SOUHLAS S POŘÍZENÍM A POUŽITÍM FOTOGRAFICKÝCH ČI VIDEO ZÁZNAMŮ

Souhlas je poskytován společnosti BabYoga s.r.o., se sídlem Na Mlejnku 968/32, Braník, 147 00 Praha 4, IČ: 067 10 662, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 287593 (dále také „správce“)

Souhlas se zpracováním svých osobních údajů a osobních údajů mého dítěte v rozsahu Jméno a Příjmení rodiče a dítěte, datum narození dítěte, e-mail rodiče, telefon rodiče, fotografie, videozáznamy rodiče a dítěte pořízené při lekcích nebo v souvislosti s nimi  (dále také „osobní údaje“) za níže uvedených podmínek:

  • Účelem zpracování osobních údajů se rozumí šíření obchodních a reklamních sdělení (např. zasílání newsletterů) a poskytování výchovně vzdělávacích služeb. 
  • Osobní údaje budeme zpracovávat v listinné i v elektronické podobě.
  • Tento souhlas je dobrovolný a lze jej kdykoliv odvolat. Souhlas udělujete na dobu 10 let od data udělení. Po uplynutí této doby Vás můžeme o poskytnutí tohoto souhlasu požádat znovu.

 

SOUHLAS S POŘÍZENÍM FOTOGRAFICKÝCH ČI VIDEO ZÁZNAMů

Jméno rodiče *
Jméno rodiče
Jméno dítěte *
Jméno dítěte
Fotografie/video mohou být zveřejněny a umístěny na *
(prosím označte variantu s níž souhlasíte)
např. V Praze dne.....