Souhlas se zpracováním osobních údajů

 

Při poskytování služeb našim zákazníkům využíváme mimo jiné i jejich osobní údaje, které zpracováváme v souladu s platnou legislativou.

Já níže uvedený, poskytuji vyplněním tohoto formuláře souhlas společnosti BabYoga s.r.o., se sídlem Na Mlejnku 968/32, Braník, 147 00 Praha 4, IČ: 067 10 662, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 287593 (dále také „správce“), souhlas se zpracováním svých osobních údajů a osobních údajů mého dítěte (dále také „osobní údaje“) za uvedených podmínek níže:


Jméno a příjmení (rodič) *
Jméno a příjmení (rodič)
Datum narození (dítě) *
Datum narození (dítě)

Podmínky ochrany osobních údajů

1) Účelem zpracování osobních údajů se rozumí šíření obchodních a reklamních sdělení (např. zasílání newsletterů) a poskytování výchovně vzdělávacích služeb.  

2) Údaje, které budeme na základě Vašeho souhlasu zpracovávat, zahrnují jméno a příjmení, datum narození vašeho dítěte, trvalé bydliště, e-mailovou adresu a telefonní číslo. Tyto osobní údaje budeme zpracovávat v listinné i v elektronické podobě.

3) Tento souhlas je dobrovolný a lze jej kdykoliv odvolat. Souhlas udělujete s účinností dnem podpisu na dobu 5 let od podpisu této listiny. Po uplynutí této doby Vás můžeme o poskytnutí tohoto souhlasu požádat znovu.

4) Při zpracování Vašich osobních údajů máte ze zákona právo vzít souhlas kdykoliv zpět, požadovat informaci, jaké osobní údaje jsou zpracovávána, požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů, vyžádat si přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, požadovat výmaz těchto osobních údajů, v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se obrátit na správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.