_O3A9847-Edit.jpg
P7215014.jpg
P7214978.jpg
P7214840.jpg
P7214978.jpg
_O3A9847-Edit.jpg

Lektorský kurz BabYogy


Chcete pracovat s maminkami a miminky od 2 měsíců do 3 let? Chcete si při mateřské privydělat? Chcete se k nám přidat a pomáhat dalším maminkám v jejich cestě mateřství?

SCROLL DOWN

Lektorský kurz BabYogy


Chcete pracovat s maminkami a miminky od 2 měsíců do 3 let? Chcete si při mateřské privydělat? Chcete se k nám přidat a pomáhat dalším maminkám v jejich cestě mateřství?

O LEKTORSKÉM KURZU BabYogy

aneb

JÓGA JAKO KOTVA V MATEŘSTVÍ

 
P7214906.jpg

60 hodinový výcvik

 • který posune nejen vaše vnímání jógy, ale i vlastní praxi
 • naučí vás jak pracovat s miminkami od 2 měsíců do 3 let
 • jak pracovat s maminkami po porodu, aby byli vnímavější a vědomější při péči i cvičení s miminkem

 

Kurz je určen

 • stávajícím lektorům jógy a ideálně i dětské jógy
 • absolventům FTVS, kteří pracují v oboru a chtějí pracovat s dětmi od 2 měsíců do 3 let a jejich maminkami

P7184199.jpg

 

Záměr lektorského kurzu

 • Hlavním záměrem lektorského výcviku je především pěstování vnímavosti, všímavosti a bdělosti nejen v pohybu, dechu a prožitcích ve své praxi, ale následně i v přístupu k dětem.

 

Kurz vám poskytne

 • přehled základních cviků a technik přinosných pro zdravý vývoj dítěte (hrubá motorika)
 • vhodný přístup a zdraví i vnímání prospěšné cviky pro matky
 • několik tipů na relaxační techniky, pránájámu, rozvoj jemné motoriky i celkový pístup všímavosti u malých dětí (mindfulness)
 • Lektorský kurz směřuje i k posílení vašich dovedností citlivě pracovat se stávajícími stavy studentek - matek
 • Záměrem našeho kurzu je také sebepéče, jak pečovat o sebe jako lektora, jak zůstávat tvůrčí při sestavování lekcí a rozvíjení naší jedinečnosti

 

 

 


P7184297.jpg

Výcvik je inspirován

 • jógovou terapií
 • vývojovou kineziologií
 • spirální dynamikou
 • propriocepčními cvičeními
 • přirozeným pohybem
 • dětskou jógou
 • přístupem všímavosti (mindfulness)

Lektorský kurz ve faktech

 • Lektorský kurz je rozložen do tří bloků a trvá cca půl roku.
 • První dva bloky jsou zaměřeny na výcvik a vzdělávání.
 • Třetí blok je věnován závěrečným seminárním pracím a doplnění chybějících částek BabYogové mozaiky. Tento blok se bude konat s odstupem 5 měsíců.
 • Během období mezi jednotlivými bloky budete mít prostor pro studium podkladů a skript, samostatnou praxi a přípravu seminární práce.
 • Podmínky pro dokončení lektorského kurzu a získání certifikátu BabYogy  jsou:
  • úspěšné složení závěrečného písemného testu
  • 20 odučených lekcí BabYogy pod naší supervizí (finančně odměněných)
  • 5 hospitačních lekcí BabYogy pod vedením zakladatelky BabYogy v Praze
   • zpracování a odevzdání seminární praxe
 • minimální 90% účast během studia

 

P7215014.jpg

TERMÍNY A ROZVRH


TERMÍNY A ROZVRH


 

VYPSANÉ LEKTORSKÉ KURZY 2018

 

Intenzivní běh - léto 2018: srpen 2018: sobota, 25/8 - středa, 29/8/2018

Víkendový běh - podzim 2018: říjen 2018: 5 -7/10 a 20-21/10/2018


 
PA080181.jpg

ROZVRH LÉTO 2018

 • Výuka bude realizovaná ve 2 intenzivních blocích  (celkem 60 hodin) v následujícím rozvrhu:

1. blok - 5 intenzivních dnů - sobota, 25/8 - středa, 29/8 (celkem 30 hodin) : pátek - pondělí:  9:00 - 16:00 (rozvrh je předběžný, přesný harmonogram bude k dispozici přijatým studentům).

2. blok - 3 intenzivní víkend - 22 -23/9 (celkem 12 hodiny): sobota - neděle:  9:00 - 16:00 (rozvrh je předběžný, přesný harmonogram bude k dispozici přijatým studentům).

Kurz bude uzavírat intenzivní studijní víkend pátek - neděle (celkem 18 hodin) - Termín bude upřesněn přijatým účastníkům 


PA080197.jpg

ROZVRH PODZIM 2018

 • Výuka bude realizovaná především ve víkendových blocích (celkem 60 hodin) v následujícím rovrhu:

1. blok  - prodloužené víkendy 5 -7/10 a 19-21/10 (30 hodin):  pátek - 9:00 - 16:00, sobota - ne děle 8:30 - 16:00 (rozvrh je předběžný, přesný harmonogram bude k dispozici přijatým stu dentům).

2. blok -  intenzivní víkend - 24 -25/11 (celkem 12 hodiny): sobota - neděle:  9:00 - 16:00 (rozvrh je předběžný, přesný harmonogram bude k dispozici přijatým studentům).

Kurz bude uzavírat 3. blok intenzivní studijní víkend (celkem 18 hodin).  - Termín bude upřesněn přijatým účastníkům.

 

P7214978.jpg

PODMÍNKY KE STUDIU


PODMÍNKY KE STUDIU


PODMÍNKY KE STUDIU LEKTORSKÉHO KURZU BABYOGY

Vzhledem k charakteru vzdělávacího programu a následné práce s dětmi se od uchazečů o studium očekává následující: 

 • vlastní praxe jógy v minimální délce 2 - 3 roky

 • vlastní pedagogická praxe není nezbytnou podmínkou, nicméně je vítaná

 • schopnost číst/ poslouchat anglické texty (studijní materiály budou též v AJ)

 • zajištění si času a chutě studovat minimálně 6 měsíců :-)

 

Další podmínkou přijetí do studia je úspěšné složení přijímací zkoušky, která spočívá: 

 • v registraci do přihláškového systému (viz sekce Registrace)

 • vyplnění a zaslání motivačního dopisu na emailovou adresu lenka@babyoga.cz do 10. dní od Vaší registrace (v dopise prosím zmiňte vaše vzdělání, důvody pro zájem o lektorský kurz i plány, které byste na základě nej chtěla uskutečnit)

 • kladné vyrozumění o přijetí, které Vám bude doručeno na uvedený email do týdne od odeslání motivačního dopisu.

 

Souhrné podmínky o přijetí a další podmínky vázoucí se k absolvování programu naleznete zde.

P7214840.jpg

CENA


CENA


P7204549.jpg

CENA LEKTORSKÉHO KURZU

 • 14.500 Kč při přihlášení a celé platbě celé částky do 10 dnů od přihlášení

 • možnost splátek a financování:

  • 2 splátky v celkové výši 15.000 Kč (1. splátka ve výši 8.000 Kč do 15 dnů před kurzem) a 2. splátka ve výši 7.000 Kč do 31.12.2018.

  • 1 splátka v celkové výši 8.000 Kč a zbytek ceny vám rozptýlíme a o ní snížíme vaší odměnu lektorky za odučené lekce BabYogy dle individuální domluvy

 • poznámka: cena je uvedena za výukový kurz, není v ní zahrnuto ubytování a jídlo během studia

 


STORNO PODMÍNKY

Pokud se nebudete moci Lektorského kurzu zúčastnit ze závažných zdravotních důvodů, oznamte nám to bezprostředně poté, co situace nastane. Dojde-li k závažným zdravotním komplikacím a odhlášení do 30ti dnů před začátkem Učitelského kurzu, je storno platba 20% kurzovného.  Mějte prosím na paměti, že po této lhůtě je platba nevratná. Povinnost uhradit plné kurzovné platí i pro ty, kdo mají platby rozložené na několik splátek a to i v případě, že studium ukončí v jeho průběhu.

 

Souhrné podmínky o přijetí a další podmínky vázoucí se k absolvování programu naleznete zde.

P7184297.jpg
P7214978.jpg

REGISTRACE


REGISTRACE


 

Registraci do vzdělávacího lektorského kurzu proveďte, prosím, níže. Vyplňte email, který používáte. Na tomto emailu Vás budeme dále kontaktovat. Motivační dopis je nezbytné zaslat nejpozději do 10. dnů od registrace na adresu lenka@babyoga.cz

PROSÍME VYPLŇTE REGISTRACI NÍŽE

Jméno a příjmení *
Jméno a příjmení
Registruji se do lektorského kurzu BabYogy *
Letní běh - srpen 2018 Podzimní běh - říjen 2018