• Óm Yoga Studio (map)
  • 24 Na Záhonech
  • Michle, Hlavní město Praha, 141 00
  • Czech Republic

JÓGO-HRANÍ NA KAČEROVĚ

pro děti 7 - 11 let

Každé pondělí od 1. října 2017 do 28. ledna 2018

CESTA ZA SEBEPOZNÁNÍM

Využijeme hravých BabYogových cviků a spolu s dalšími pozicemi budeme zažívat různá dobrodružství za poznáním našeho těla.

Při každém našem setkání budeme vyživovat naší představivost, pracovat na vnímání svého těla, stability i mobility. Pohybovými hry se podpoříme nejen psychomotorický vývoj, ale především se naladíme na sebe i na kolektiv. Hravým způsobem zapojíme dech, hlasivky rozvibrujem básničkami, písničkami, ale i mantrami.

Zkrátka budeme konejšit nervovou soustavu a poznávat naše tělo - sami sebe.

CENA

Cena kurzu (15 lekcí) je 2250 Kč  (v kurzu jsou započítány 2 lekce zdarma pro případ nemoci). Pro rezervaci je nutné uhradit 50% z ceny kurzu na bankovní účet BabYogy s.r.o.  2801356540/2010 vedený u FIO banky a zbytek doplatit hotově či převodem po první lekci. (Cena samostatné lekce je 180 Kč)

KAPACITA

Kurz má kapacitu 9 dětí a rezervace je nutná  zde

POZNÁMKY

Kurz se nekoná v době podzimních prázdnin (29.10.2018) a vánočních prázdnin (24.a 31.12.2018). Lekce vede: Petra Bednár